Zdjęcie produktu - NASIVIN Sinex Aloes i Eukaliptus aerozol do nosa, 15ml

NASIVIN Sinex Aloes i Eukaliptus aerozol do nosa, 15ml

18.49 zł
(0)

NASIVIN Sinex Aloes i Eukaliptus aerozol do nosa, 15ml

(0)
Cena: 18.49 zł
Wysyłka w 1 - 3 dni robocze.
Sprawdź czasy i koszty wysyłki Wysyłka w 1 - 3 dni robocze.
Przesyłki realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.
Akceptowane formy płatności: przelew tradycyjny, płatność elektroniczna realizowana za pomocą operatora ING iMoje.
Punkty odbioru i automaty paczkowe
delivery img
Odbiór własny w aptece

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 50.00 zł

4.90 zł


delivery img
Pocztex odbiór w punkcie

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 149.00 zł

Darmowa wysyłka od 49.00 zł przy płatności BLIK

8.50 zł


Dostawa kurierem
delivery img
Dostawa kurierem Pocztex

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 199.00 zł

Darmowa wysyłka od 49.00 zł przy płatności BLIK

9.90 zł


delivery img
Dostawa kurierem InPost

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 249.00 zł

13.90 zł


Produkt leczniczy. Dostępna forma dostawy kurier oraz odbiór w punkcie.
Dostępność: Dostępny
Kod EAN: 8006540780299
Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus to aerozol do nosa stosowany miejscowo w łagodzeniu objawów niedrożności nosa występującej w przeziębieniu lub zapaleniu błony śluzowej nosa. Aby przeczytać pełny opis, kliknij tutaj!
Pobierz ulotkę Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus aerozol do nosa, 15ml.pdf

Opis produktu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór
Oxymetazolini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Ten lek dostępny jest bez recepty. Jednak należy używać Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus ostrożnie, aby uzyskać najlepszy wynik leczenia.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

1. Co to jest lek Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus i w jakim celu się go stosuje

Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus to aerozol do nosa stosowany miejscowo w łagodzeniu objawów niedrożności nosa występującej w przeziębieniu lub zapaleniu błony śluzowej nosa, u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.
Działanie występuje już po kilku minutach i utrzymuje się do 12 godzin.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus

Kiedy nie stosować leku Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus:
• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, chlorowodorek oksymetazoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
• jeśli pacjent stosuje (bądź stosował w ciągu ostatnich dwóch tygodni) inhibitory monoaminooksydazy
(inhibitory MAO stosowane są w leczeniu choroby Parkinsona i depresji).
• jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub duszność w przebiegu niewydolności serca.
• jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra z wąskim kątem przesączania).
• jeśli pacjent miał zabieg usunięcia przysadki.
• jeśli pacjent ma zapalenie skóry lub błony śluzowej przedsionka nosa lub ma strupy w nosie.
Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus należy omówić to z lekarzem, jeśli pacjent:
• ma wysokie ciśnienie krwi,
• ma chorobę serca, w tym dławicę piersiową,
• ma cukrzycę,
• ma zaburzoną czynność tarczycy,
• ma rozrost gruczołu krokowego.
Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
• inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) stosowane w leczeniu choroby Parkinsona i depresji. Nie należy stosować leku Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus, jeśli inhibitory MAO przyjmowane były w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
• trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne – należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków stosowanych w leczeniu depresji, takich jak amitryptylina i imipramina.
• beta-adrenolityki lub leki stosowane podczas leczenia wysokiego ciśnienia krwi – należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jakiekolwiek leki z tej grupy.
• leki stosowane w chorobie Parkinsona (bromokryptyna) – przed zastosowaniem leku Nasivin
Sinex Aloes i Eukaliptus należy poinformować lekarza o przyjmowaniu takich leków.
Lek Sinex a Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Z powodu niewystarczających danych, nie powinno się stosować leku Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus w ciąży i podczas karmienia piersią, chyba że na polecenie lekarza.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus zawiera benzalkoniowy chlorek i alkohol benzylowy
Lek zawiera 0,01 mg benzalkoniowego chlorku w każdej dawce aerozolu, co odpowiada 0,2 mg/ml.
Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie lub obrzęk błony śluzowej nosa, szczególnie podczas długotrwałego stosowania.
Lek zawiera 0,1 mg alkoholu benzylowego w każdej dawce aerozolu, co odpowiada 2 mg/ml.
Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne i/lub łagodne miejscowe podrażnienie.

3. Jak stosować lek Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat – nie stosować.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Leku nie należy stosować przez okres dłuższy niż 5-7 dni z rzędu. Jeśli Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus stosowany jest dłużej, może powodować uczucie zatkanego nosa.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ulegną poprawie w ciągu 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.
Sposób podania:
1. Zdjąć nakrętkę. Trzymać butelkę pionowo z aplikatorem donosowym włożonym do nozdrza. Drugi otwór nosowy należy zatkać.
2. Rozpylić i wykonać głęboki wdech przez nos w tym samym czasie. Powtórzyć czynności w celu podania leku do drugiego otworu nosowego.
3. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat mogą powtórzyć czynności opisane w punktach 1 i 2, jeśli konieczne.
4. Wyczyścić aplikator donosowy wilgotną i czystą chusteczką oraz nałożyć na aplikator nakrętkę ochronną natychmiast po zastosowaniu.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus
Jeśli pacjent zastosował zbyt dużą dawkę leku Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus i wystąpiły u niego
jakiekolwiek objawy lub działania niepożądane powinien udać się do lekarza, zabierając ze sobą butelkę lub opakowanie leku.
Pominięcie zastosowania dawki leku Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuowaćstosowanie leku zgodnie z instrukcją stosowania.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
• Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):
Kichanie, suchość i podrażnienie w nosie, jamie ustnej lub gardle.
• Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
Niepokój, zmęczenie, rozdrażnienie, zaburzenia snu, przyspieszony rytm serca, kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi, zatkany nos, obrzęk błony śluzowej nosa, ból głowy, nudności, rumieńce, wysypka i zaburzenia widzenia.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: „Termin ważności (EXP):” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Lek należy zużyć w ciągu 12 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus
Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek 0,5 mg/ml. Jedna dawka (co odpowiada 0,05 ml) zawiera około 25 mikrogramów oksymetazoliny chlorowodorku.
Pozostałe składniki leku to: sorbitol, sodu cytrynian, polisorbat 80, alkohol benzylowy, kwas cytrynowy bezwodny, benzalkoniowy chlorek, roztwór, acesulfam potasowy, lewomentol, cyneol, disodu edetynian, suchy wyciąg z aloesu, L-karwon, woda oczyszczona. (Patrz punkt 2 Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus zawiera benzalkoniowy chlorek i alkohol benzylowy).
Jak wygląda lek Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus i co zawiera opakowanie
Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus aerozol do nosa, roztwór, jest aerozolem do stosowania do nosa z pompką dozującą.
Opakowanie zawiera butelkę o pojemności 15 ml z barwnego szkła typu III z pompką dozującą (z polipropylenu) w tekturowym pudełku.
Każda butelka zawiera co najmniej 265 dawek.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny:
P&G Health Germany GmbH
Sulzbacher Str. 40
65824 Schwalbach am Taunus
Niemcy
Wytwórca:
Procter & Gamble Manufacturing GmbH
Procter & Gamble Strasse 1
64521 Gross Gerau, Hessen
Niemcy
Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Austria: Nasivin Aloe & Eukalyptus 0,5 mg/ml - Nasenspray
Belgia: Nesivine Eucalyptus, 0,5mg/ml neusspray oplossing
Bułgaria: Викс Синекс Алое и Евкалипт 0,5 mg/ml спрей за нос, разтвор
Czechy: Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5mg/ml, nosni sprej, roztok
Estonia: Sinex
Finlandia: Vicks Sinex 0,5 mg/ml nenäsumute, liuos
Niemcy: WICK Sinex avera Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung
Grecja: Vicks Sinex nasal spray solution 0,5mg/ml
Węgry: Nasivin Aloe Vera és Eukaliptusz 0,5 mg/ml oldatos orrspray
Litwa: Sinex 0,5 mg/ml nosies purškalas (tirpalas)
Łotwa: Sinex 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums
Holandia: Vicks Sinex Aloë 0,5 mg/ml neusspray oplossing
Polska: Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór
Portugalia: Vicks Sinex Aloe 0,5 mg/ml solução para pulverização nasal
Rumunia: Vicks Sinex 0,5 mg/ml spray nazal, soluție
Hiszpania: NasalVicks 0,5mg/ml solución para pulverización nasal
Szwecja: Vicks Sinex, 0,5 mg/ml, nässpray, lösning
Data zatwierdzenia ulotki: 09/2022


Ważne informacje dotyczące leku  

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.


Wybrane leki, suplementy i kosmetyki:

Mensil - lek na potencję Entitis Dicoflor Baby Dulcobis Sylimarol Biotebal Fibrocontrol Bepanthen Lipiform Plus

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej*

Pieluszki Bambo Nature