Formularz realizacji wniosku o refundację pieluchomajtek

Wypełnij formularz online by skorzystać z możliwości refundacji pieluchomajtek z budżetu NFZ - refundacja pieluchomajtek 2024 NFZ w systemie online, czyli przez Internet. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 oraz w sobotę 8-14 i w przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących refundacji pieluchomajtek dla dorosłych zapraszamy do kontaktu w tych godzinach pod numerem telefonu 501 865 535. Prosimy poinformować farmaceutę, że dzwonicie Państwo w sprawie refundacji pieluchomajtek dla dorosłych. Informujemy, że Państwa zamówienie obejmujące pieluchomajtki dla dorosłych, zostanie dostarczone poprzez wybranego kuriera.

Ładowanie formularza realizacji zlecenia

Administratorem Twoich danych osobowych jest: OLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (92-439), ul. Jagienki 32, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000658423, NIP: 7282631955, REGON: 100254364. Więcej o polityce prywatności pod adresem: https://www.aptekaolmed.pl/strona/polityka-prywatnosci.html.
Skargi i zażalenia należy zgłaszać do Rzecznika Praw Pacjenta-ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa. Telefon: 800 190 590 ( infolinia czynna w dni robocze w godzinach 08:00-18.00) lub do NFZ – Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, e-mail: kancelaria@nfz-lodz.pl, Infolinia: 800 190 590.

Refundacja NFZ na pieluchomajtki 2024

Refundacja to możliwość nabycia leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, których koszt może zostać pokryty częściowo lub w całości poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. Więcej informacji na temat refundacji z NFZ można znaleźć na stronach urzędowych:

Kwestie refundacji reguluje ustawa Dz.U. 2021 poz. 523 tj.:

Uprawnienia do dofinansowania oraz jego wysokość ze środków publicznych na zakup wyrobów medycznych typu pieluchomajtki, wkłady i wkładki urologiczne jest regulowane na podstawie oddzielnych przepisów NFZ i realizowane na podstawie zlecenia wystawionego przez osobę uprawnioną, np. lekarza. Zasady refundacji są określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.10.2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2021 poz. 1691 od dnia 1 stycznia 2023 roku. Kwota refundacji, informacje jakie środki chłonne można refundować, limit ilościowy wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, informacje kto może wystawiać zlecenie na środki pomocnicze, a także informację jak skorzystać z refundacji znajdziemy w/w rozporządzeniu.

Komu przysługuje refundacja?

Refundacja na środki pomocnicze/wyroby chłonne (pieluchomajtki, wkładki urologiczne i podkłady chłonne) przysługuje każdemu pacjentowi podlegającemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w wybranych jednostkach chorobowych, który otrzymał od osoby uprawnionej (lekarz, pielęgniarka, położna, rehabilitant) zlecenie na wyroby medyczne. Realizacja zlecenia na pieluchomajtki potocznie zwana refundacją pieluchomajtek NFZ jest realizowana przez wyspecjalizowane sklepy medyczne oraz apteki, które posiadają podpisaną umowę z NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Jak otrzymać zlecenie na chłonne wyroby medyczne?

Decyzję o przyznaniu pacjentowi uprawnienia do refundacji pieluchomajtek, wkładów lub podkładów chłonnych podejmuje lekarz na podstawie diagnozy lekarskiej. Wystawienie zlecenia polega na wstępnej weryfikacji uprawnień pacjenta do ubezpieczenia zdrowotnego i określenia jednostki chorobowej. Pacjentowi zostaje nadany indywidualny numer zlecenia na zaopatrzenie oraz określony czas na jaki wniosek przysługuje. Może to być okres np. 1 miesiąc , może to być także dłuży okres, maksymalny limit refundacji na jednym zleceniu, jeżeli chodzi o czas to 12 miesięcy.. Pacjent może zrealizować zlecenie w cyklach comiesięcznych. Jednorazowo można zrealizować wniosek na maksymalnie 6 miesięcy. Wysokość przyznanej refundacji jest uzależniona od jednostki chorobowej pacjenta i jego uprawnień dodatkowych. Limity finansowania ze środków NFZ określa rozporządzenie ministra zdrowia ogłoszone 27 sierpnia 2021. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2023 przy realizacji zleceń obowiązują kody szczegółowe.

W zależności od rodzaju wyrobu chłonnego i jego chłonności wyróżnia się następujące limity finansowania:

 • 1,00 zł/sztuka - dla podkładów chłonnych i wkładów anatomicznych o minimalnej chłonności 350 gramów, (oznaczonych kodami refundacyjnymi Y.06.01.00 PW i Y.06.01.01 PW),
 • 1,70 zł/sztuka - dla majtek chłonnych o minimalnej chłonności 1000 gramów oraz pieluch anatomicznych i pieluchomajtek o minimalnej chłonności 1400 gramów, (oznaczonych kodami refundacyjnymi Y.06.01.00.MCH1, Y.06.01.00.PP, Y.06.01.01.MCH1 i Y.06.01.01.PP),
 • 2,30 zł/sztuka - dla majtek chłonnych o minimalnej chłonności 1400 gramów i pieluchomajtek o minimalnej chłonności 2500 gramów, (oznaczonych kodami refundacyjnymi Y.06.01.00.MCH2, Y.06.01.00.PM2, Y.06.01.01.MCH2 i Y.06.01.01.PM2).

Limit ilości wyrobu medycznego pozostał bez zmian do 90 sztuk miesięcznie lub zgodnie z przyznanym uprawnieniem dodatkowym.

Gdzie realizować zlecenia na wyroby medyczne?

Realizacja zlecenia na pieluchomajtki dla dorosłych odbywa się w aptekach ogólnodostępnych oraz wyspecjalizowanych sklepach medycznych. Zlecenie można już realizować online bez wychodzenia z domu. Do realizacji wniosku na pieluchomajtki będzie potrzebny indywidualny numer zlecenia oraz nr PESEL pacjenta. Wyspecjalizowany personel apteki lub sklepu medycznego doradzi w zakresie rozmiaru oraz chłonności wyrobów medycznych oraz udzieli wszelkich niezbędnych informacji dotyczących wysokości refundacji oraz przyznanych limitów, z których skorzysta pacjent. Przy realizacji wniosku online wybrane pieluchomajtki, wkłady lub podkłady chłonne zostaną dostarczone pod wskazany adres bez wychodzenia z domu. Wszelkie formalności i wątpliwości pacjenta zostaną rozwiązane drogą mailową lub telefonicznie.

Czym są pieluchy dla dorosłych?

Pieluchy dla dorosłych to wyroby chłonne, które są stosowane u dorosłych w przypadku nietrzymania moczu. Najczęściej stosowane są przez osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku osób w podeszłym wieku, lub w sytuacjach, gdzie pacjent jest unieruchomiony po przebytym zabiegu lub operacji. Produkty chłonne produkuje wielu producentów, z marek dostępnych na rynku można znaleźć: Seni, Tena Slip, Super Seni i wiele innych. Pieluchomajtki i inne produkty chłonne mogą znacznie podnieść komfort pacjenta, który z powodu różnych problemów nie jest w stanie w sposób poprawny wypróżnić się korzystając z toalety.
Pieluchy dla dorosłych są wyrobami chłonnymi, które stosujemy u pacjentów:

 • w schorzeniach związanych z nietrzymaniem moczu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku
 • unieruchomionych po przebytych urazach lub zabiegach
 • ograniczonych lub upośledzonych umysłowo, jeśli nie kontrolują potrzeb fizjologicznych
 • osób nieprzytomnych lub o ograniczonej świadomości

Refundacja pieluchomajtek - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy cena jest taka sama jak w aptece internetowej? Dlaczego jest inna? Czy mogę uzyskać refundację od cen internetowych/allegro?
  Cena na refundacje jest ustalana odgórnie z NFZ i nie ulega zmianie przez czas umowy, a cena w aptece internetowej może być codziennie inna.
 2. Czy mogę pomieszać różne rodzaje pieluch/podkładów?
  Tak, jest taka możliwość. Można w jednym zleceniu zrealizować produkty firm Seni i Tena, a także mieszać rodzaje np. pieluchomajtki z podkładami.
 3. Jeśli mam rozpoczęty wniosek w innej aptece/sklepie medycznym to czy mogę kontynuować go w Olmedzie?
  Tak, można zmienić miejsce realizacji zlecenia, w trakcie trwania jego ważności.
 4. Czy niezrealizowany wniosek na poprzedni miesiąc przepada?
  Niestety tak, nie ma możliwości realizacji wstecz.
 5. Na jaki okres jednorazowo można zrealizować zlecenie?
  Jednorazowo można zrealizować zlecenie na 6 miesięcy.
 6. Co potrzebuje, aby uzyskać refundacje?
  Do zrealizowania zlecenia i jednocześnie do uzyskania refundacji potrzebne jest zlecenie na wyroby medyczne wystawione przez lekarza.
 7. Czy zlecenie na refundację zrealizuję się samo co miesiąc?
  Niestety nie, to pacjent musi kontrolować terminu realizacji zlecenia.
 8. Czy refundatorem jest Olmed?
  Nie, refundatorem jest NFZ.
 9. Produkty jakich firm mogę kupić z refundacją?
  Tena i Seni
Ektin krople do oczu, 10ml