(10)

PARACETAMOL Polfa Łódź 500 mg - 50 tabletek

(10)
Cena: 8.98 zł
Wysyłka w 1 - 2 dni robocze.

Produkt niedostępny

Sprawdź czasy i koszty wysyłki Wysyłka w 1 - 2 dni robocze.
Przesyłki realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.
Akceptowane formy płatności: przelew tradycyjny, płatność elektroniczna realizowana za pomocą operatora ING iMoje.
Punkty odbioru i automaty paczkowe
delivery img
Odbiór własny w aptece

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 50.00 zł

4.90 zł


delivery img
Pocztex odbiór w punkcie

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 49.00 zł

8.50 zł


Dostawa kurierem
delivery img
Dostawa kurierem Pocztex

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 199.00 zł

9.90 zł


delivery img
Dostawa kurierem InPost

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 249.00 zł

13.90 zł


Produkt leczniczy. Dostępna forma dostawy kurier oraz odbiór w punkcie.
Producent: POLFA ŁÓDŹ
Substancja czynna: paracetamol
Kod EAN: 5909990642595
Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Aby przeczytać pełny opis, kliknij tutaj!

Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:

Pobierz ulotkę paracetamol-500-mg-50-tabletek.pdf

Opis produktu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol, 500 mg, tabletki

(Paracetamolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

1. Co to jest lek Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol i w jakim celu się go stosuje
Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Działanie to wynika głównie ze zdolności paracetamolu do hamowania syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym. Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol nie działa przeciwzapalnie, nie uszkadza błony śluzowej żołądka, nie hamuje krzepnięcia ani agregacji płytek krwi, nie wywołuje innych działań niepożądanych typowych dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Wskazania do stosowania:
• bóle różnego pochodzenia, między innymi: bóle głowy (także migrenowe), stawowe, mięśniowe,
miesiączkowe oraz występujące po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych;
• gorączka, np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach.
Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol
Kiedy nie stosować leku Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol
• jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
• w ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby,
• w przypadku choroby alkoholowej.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Zachować szczególną ostrożność:
• u osób z zaburzoną czynnością nerek,

• u osób z zaburzoną czynnością wątroby (np. w wyniku przewlekłego nadużywania alkoholu).

W czasie stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol nie należy pić napojów alkoholowych. Długotrwałe leczenie (dorośli powyżej 10 dni) należy prowadzić tylko pod kontrolą lekarską.
Nie stosować dawek większych niż zalecane.
Lek zawiera paracetamol.
Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.
Dzieci i młodzież
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 12 lat i dlatego nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.
Lek Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Zwłaszcza należy poinformować o stosowaniu:
• leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) – ryzyko wystąpienia zaburzeń
czynności nerek, w razie długotrwałego stosowania,
• ryfampicyny, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów (leków stosowanych
przeciwdrgawkowo i uspokajająco) – ryzyko uszkodzenia wątroby,
• chloramfenikolu (antybiotyku) – wydłużenie okresu półtrwania chloramfenikolu, zwiększenie
jego toksyczności,
• inhibitorów MAO (leków stosowanych w psychiatrii i neurologii, np. fenelzyna) – ryzyko
wystąpienia stanu pobudzenia i gorączki,
• leków wzmagających perystaltykę (przemieszczanie się pokarmu i produktów trawienia w
przewodzie pokarmowym) – przyspieszenie wchłaniania paracetamolu,
• leków hamujących perystaltykę – opóźnienie wchłaniania paracetamolu,
• leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryny) – nasilenie działania
przeciwzakrzepowego oraz ryzyko wystąpienia krwawień,
• zydowudyny (leku przeciwwirusowego) – nasilenie toksycznego działania zydowudyny na szpik
kostny.
Lek Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol z jedzeniem, piciem i alkoholem
W okresie przyjmowania produktu nie należy pić alkoholu. U osób nadużywających alkoholu może dojść do uszkodzenia wątroby.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Lek Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol można podawać kobietom w ciąży, jeśli jest to klinicznie uzasadnione. Należy stosować możliwie najmniejszą zalecaną dawkę skutecznie łagodzącą ból lub obniżającą gorączkę i przyjmować lek przez możliwie jak najkrótszy czas. Jeżeli ból nie zostanie złagodzony lub gorączka się nie obniży lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol zawiera sorbitol
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to:
U dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat doustnie 1 lub 2 tabletki co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa:
- przy stosowaniu krótkotrwałym (do 3 dni) - 8 tabletek w dawkach podzielonych;
- przy stosowaniu długotrwałym (do 10 dni) - 5 tabletek w dawkach podzielonych.
Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol
Lek należy zażywać zgodnie z zaleceniami.
W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana mogą wystąpić objawy przedawkowania: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty), ból i powiększenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby i nerek. Po dwóch dniach może wystąpić żółtaczka.
W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej, należy sprowokować wymioty (jeśli od zażycia nie upłynęła więcej niż jedna godzina).
Pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala.
Pominięcie zastosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol
Paracetamol stosuje się doraźnie, w razie potrzeby. W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób): zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza), powiększenie wątroby.
Działania niepożądane występujące rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób): pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.
Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób): wymioty, biegunka.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol mogą wystąpić inne działania niepożądane.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie stosować tego leku jeśli zauważy się, że blister jest uszkodzony lub wygląd tabletek uległ zmianie.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol
- Substancją czynną leku jest paracetamol – 500 mg/tabletkę.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sorbitol (170 mg), skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian.
Jak wygląda lek Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol i co zawiera opakowanie
Lek ma postać tabletek, zapakowanych w blistry. Jeden blister zawiera 6 lub 10 tabletek. Opakowanie zewnętrzne zawiera 6, 10, 20, 50, 500 lub 1000 tabletek w blistrach oraz informację dla pacjenta.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel/fax: 22 616 33 48 / 22 617 69 21
Wytwórca
SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo-akcyjna ul. gen. Mariana Langiewicza 58
95-050 Konstantynów Łódzki

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

 


Ważne informacje dotyczące leku  

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.


Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także:

Wybrane leki, suplementy i kosmetyki:

Mensil - lek na potencję Entitis Dicoflor Baby Dulcobis Sylimarol Biotebal Fibrocontrol Bepanthen Lipiform Plus Magne B6 Forte Cetaphil Emolium Pampers Nutridrink