Zdjęcie produktu - FIGURA 1 (Ziołowy Fix z senesem) - 20 torebek

FIGURA 1 (Ziołowy Fix z senesem) - 20 torebek

7.90 zł
(3)

FIGURA 1 (Ziołowy Fix z senesem) - 20 torebek

(3)
Cena: 7.90 zł
Wysyłka w 1-3 dni robocze.
Sprawdź czasy i koszty wysyłki Wysyłka w 1-3 dni robocze.
Przesyłki realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.
Akceptowane formy płatności: przelew tradycyjny, płatność elektroniczna realizowana za pomocą operatora Przelewy24.pl.
delivery img
DOSTAWA KURIEREM DHL

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 249.00 zł

13.90 zł


delivery img
POCZTEX ODBIÓR W PUNKCIE

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 99.00 zł

7.90 zł


delivery img
ODBIÓR WŁASNY W APTECE

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 50.00 zł

4.90 zł


delivery img
DOSTAWA KURIEREM POCZTEX

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 199.00 zł

9.90 zł


delivery img
POLTRAF

Sam transport zajmie: 2 dni

Darmowa wysyłka od 279.00 zł

16.90 zł


Produkt leczniczy. Dostępna forma dostawy kurier oraz odbiór w punkcie.
Dostępność: Dostępny
Producent: POLPHARMA
Kod EAN: 5909991037819
Środek przeczyszczający przeznaczony do krótkotrwałego stosowania w zaparciach występujących sporadycznie. Aby przeczytać pełny opis, kliknij tutaj!

Opis produktu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
FIGURA 1, 16,58 mg-22,43 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B/saszetkę, zioła do zaparzania w saszetkach

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda saszetka zawiera 0,9 g Cassia senna L. (C. acutifolia Delile), znanej jako senes aleksandryjski lub chartumski, lub Cassia angustifolia Vahl, znanej jako senes Tinnevelly, folium (liść senesu).
Każda saszetka (3 g) zawiera 0,9 g liścia senesu, co odpowiada 16,58 mg-22,43 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Zioła do zaparzania w saszetkach

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Jako środek przeczyszczający przeznaczony do krótkotrwałego stosowania w zaparciach występujących sporadycznie.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne

Dawkowanie
Maksymalna dobowa dawka glikozydów hydroksyantracenowych wynosi 30 mg. Jest to dawka równoważna 1 saszetce produktu leczniczego.
Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca.

Młodzież powyżej 12 lat, dorośli i pacjenci w podeszłym wieku
Każda saszetka zawiera 0,9 g liścia senesu co odpowiada 16,58 mg-22,43 mg pochodnych hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B. Produkt leczniczy należy stosować raz na dobę, wieczorem.
Zwykle wystarczające jest stosowanie produktu od 2 do 3 razy w tygodniu.

Dzieci poniżej 12 lat
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz punkt 4.3 Przeciwskazania).

Sposób podawania
Jedną saszetkę zalać szklanką gorącej wody (około 200 ml) i naparzać pod przykryciem przez około 10 minut. Przygotowany napar wypić wieczorem, po jedzeniu (wypić jednorazowo od ⅔ do całości przygotowanego naparu). Działanie przeczyszczające następuje przeciętnie po 8-12 godzinach.
Stosować zawsze świeżo przygotowany napar.

Czas stosowania
Stosowanie przez czas dłuższy niż 1-2 tygodnie wymaga nadzoru lekarza.
Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Patrz również punkt 4.4
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

4.3 Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.
Niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, choroby zapalne okrężnicy (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), bóle brzucha o nieznanej przyczynie, zapalenie wyrostka robaczkowego, ciężkie odwodnienie z utratą elektrolitów.
Dzieci poniżej 12 lat.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Pacjenci przyjmujący glikozydy nasercowe, leki antyarytmiczne, leki powodujące wydłużenie odcinka QT, moczopędne, adrenokortykosteroidy lub produkty zawierające korzeń lukrecji powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania liścia senesu.

Jak wszystkie środki przeczyszczające liść senesu nie powinien być stosowany przez pacjentów cierpiących z powodu zaklinowania stolca, niezdiagnozowanych, ostrych lub uporczywych dolegliwości ze strony układu pokarmowego, np. bóle brzucha, nudności, wymioty, chyba że lekarz zaleci inaczej. Objawy te mogą być oznaką potencjalnej lub istniejącej niedrożności jelit.

W przypadku codziennej potrzeby stosowania środków przeczyszczających należy zbadać przyczynę występowania zaparć i skonsultować się z lekarzem. Należy unikać długotrwałego stosowania środków przeczyszczających.

Jeśli kontaktowe (pobudzające) środki przeczyszczające są stosowane dłużej niż przez krótki okres leczenia może to prowadzić do zaburzenia czynności jelit i uzależnienia od tych środków. Liść senesu powinien być stosowany tylko wówczas, jeśli efekt terapeutyczny nie może być osiągnięty poprzez zmianę diety lub stosowanie środków pęczniejących powodujących zmiękczenie stolca.

W przypadku stosowania liścia senesu u osób nietrzymających stolca, odzież lub środki higieny osobistej powinny być zmieniane dużo częściej w celu ograniczenia kontaktu skóry z fekaliami. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek stosowanie produktów z liściem senesu może spowodować zaburzenia równowagi elektrolitów.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Ze względu na zawartość antranoidów długotrwałe stosowanie (nadużywanie) produktu może spowodować utratę jonów potasowych (hipokaliemię) i prowadzić do nasilenia działania glikozydów nasercowych oraz interakcji z lekami antyarytmicznymi, lekami wpływającymi na rytm zatokowy (np. chinidyna) oraz lekami wpływającymi na wydłużenie odcinka QT. Jednoczesne stosowanie innych leków mogących powodować hipokaliemię (np. środków moczopędnych, adrenokortykosteroidów i produktów zawierających korzeń lukrecji) może nasilać zaburzenia równowagi elektrolitów.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Brak doniesień, które wskazywałyby na występowanie działań niepożądanych lub szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub na płód w przypadku stosowania liścia senesu w zalecanych dawkach.
W związku z tym, iż istnieją dane doświadczalne dotyczące działań genotoksycznych kilku antranoidów np. emodyny i aloeedmodyny, nie zaleca się stosowania podczas ciąży.

Karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania liścia sensu w okresie karmienia piersią ze względu na niewystarczające dane dotyczące przenikania jego metabolitów do mleka matki. Niewielkie ilości metabolitów (reina) przenikają do mleka matki. Nie obserwowano efektu przeczyszczającego u karmionych dzieci.

Płodność
Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane
Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka).
Liście senesu mogą powodować bóle i skurcze w obrębie jamy brzusznej oraz wodnisty stolec, w szczególności u pacjentów z zespołem jelita drażliwego. Takie objawy mogą być często wynikiem przedawkowania leku i w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę.
Długotrwałe stosowanie może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej oraz prowadzić do wystąpienia białkomoczu i krwiomoczu. Ponadto, przewlekłe stosowanie produktu może spowodować odwracalne zmiany pigmentacyjne w błonie śluzowej jelita grubego (pseudomelanosis coli), które zazwyczaj ustępuje po zaprzestaniu przyjmowania produktu leczniczego.
Przyjmowanie produktu leczniczego może prowadzić do zmiany zabarwienia moczu (żółte lub czerwono-brązowe w zależności od pH moczu), jednak objaw ten nie ma istotnego znaczenia klinicznego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9 Przedawkowanie
Główne objawy przedawkowania lub nadużywania to silny ból brzucha oraz ostra biegunka powodująca utratę wody i elektrolitów, które powinny zostać uzupełnione. Biegunka może powodować zwłaszcza utratę potasu, która może prowadzić do zaburzeń pracy serca oraz do spadku siły mięśniowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy w tym samym czasie stosowane są glikozydy nasercowe, diuretyki, adrenokortykosteroidy lub produkty z korzenia lukrecji. Należy prowadzić leczenie podtrzymujące z intensywnym nawadnianiem. Należy monitorować stężenie elektrolitów, zwłaszcza potasu. Jest to szczególnie istotne u osób w podeszłym wieku.
Długotrwałe stosowanie wysokich dawek produktów leczniczych zawierających antranoidy może prowadzić do wystąpienia toksycznego zapalenia wątroby.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości famakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: lek przeczyszczający, kontaktowy, kod ATC: A06AB
Pochodne 1,8-dihydroksyantracenu posiadają efekt przeczyszczający. -O-połączone glikozydy (sennozydy) nie są absorbowane w górnej części jelita; bakterie jelita grubego przekształcają je w aktywny metabolit (antron reiny).
Istnieją dwa różne mechanizmy działania przeczyszczającego liścia senesu:
1. Pobudzenie perystaltyki jelita grubego, co prowadzi do przyspieszonego pasażu jelitowego.
2. Wpływ na procesy wydzielnicze poprzez dwa współistniejące mechanizmy, tj. hamowanie absorpcji wody i elektrolitów (jonów Na+, Cl-) przez komórki nabłonka okrężnicy (efekt antyabsorpcyjny) i wzrost przepuszczalności ścisłych połączeń między komórkami oraz pobudzenie wydzielania wody i elektrolitów do światła jelita grubego (efekt stymulujący wydzielanie), prowadzące do zwiększenia stężeń płynu i elektrolitów w świetle jelita grubego.

Defekacja ma miejsce po upływie 8-12 godzin co spowodowane jest czasem transportu do okrężnicy i przemiany w aktywny związek.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne
ß-O-połączone glikozydy (sennozydy) nie są ani absorbowane w górnej części jelita ani rozkładane przez ludzkie enzymy trawienne. Są przekształcane przez bakterie jelita grubego w aktywne metabolity (atron reiny). Aglikony są absorbowane w górnej części jelita. Badania na zwierzętach z radio-znaczonymi antronami reiny wprowadzonymi bezpośrednio do kątnicy wskazywały absorpcję mniejszą niż 10%. W kontakcie z tlenem antron reiny jest utleniany do reiny i sennidyn, które można znaleźć we krwi głównie w formie glukuronidów i siarczanów. Po doustnym podawaniu sennozydów, 3-6% metabolitów jest wydalanych z moczem, niektóre są wydalane z żółcią.
Większość sennozydów (ok. 90%) jest wydalanych z kałem jako polimery (polichinonowe) wraz z 2-6% niezmienionych sennozydów, sennidyn, antronów reiny i reiny. W badaniach farmakokinetycznych przeprowadzonych na ludziach podczas doustnego podawania strąków senesu (20 mg sennozydów) przez 7 dni maksymalne stężenie reiny we krwi wynosiło 100 ng/ml. Nie obserwowano akumulacji reiny. Aktywne metabolity np. reina przenikają w małych ilościach do mleka matki. Doświadczenia na zwierzętach pokazały, że przenikanie reiny do łożyska jest niewielkie.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Nie przeprowadzono nowych, systematycznych badań przedklinicznych dla liści senesu lub ich przetworów. Dane pochodzą z badań strąków senesu. Ponieważ widma składników z liści i z owoców senesu są porównywalne te dane mogą być przełożone do liści senesu. Większość danych dotyczy wyciągów zawierających sennozydy w ilości 1,4-3,5% antranoidów, co odpowiada potencjalnym udziałom 0,9-2,3% reiny, 0,05-0,15% aloeemodyny i 0,001-0,006% emodyny lub poszczególnych wyizolowanych składników aktywnych, np. reiny lub sennozydów A i B.
Toksyczność ostra wyciągów ze strąków senesu, jak również sennozydów po podaniu doustnym u szczurów i myszy była niska.
W wyniku badania po podaniu parenteralnym myszom, uznano że wyciągi wykazują wyższą toksyczność niż izolowane glikozydy, prawdopodobnie przez wzgląd na zawartość aglikonów.
W badaniu na szczurach trwającym 90 dni, podawano strąki senesu w dawkach od 100 mg/kg do 1,500 mg/kg. Testowany produkt zawierał 1,83% sennozydów A-D, 1,6% potencjalnego udziału reiny, 0,11% potencjalnego udziału aloeemodyny i 0,014% potencjalnego udziału emodyny. We wszystkich grupach zaobserwowano niewielki przerost nabłonka jelita grubego, odwracalny po 8-tygodniowym okresie zdrowienia. Zmiany rozrostowe w nabłonku wpustu żołądka były również odwracalne. Zależne od dawki kanalikowe nacieki bazofilowe i przerost nabłonka nerek, bez zaburzeń czynnościowych, występowały po podaniu dawki 300 mg/kg na dzień lub większej. Te zmiany również były odwracalne.
Gromadzenie brązowego pigmentu w kanalikach prowadziło do powstania ciemnych przebarwień powierzchni nerek, pozostających w mniejszym stopniu po okresie zdrowienia. Nie zaobserwowano zmian w splocie nerwowym okrężnicy. W badaniu nie uzyskano wartości NOEL (ang. no-observable-effect-level - poziom niewywołujący dających się zaobserwować skutków działania).
W trwającym 104 tygodnie badaniu na szczurach obu płci z wykorzystaniem tego samego produktu ze strąków senesu nie zaobserwowano żadnych efektów rakotwórczych w dawkach doustnych do 300 mg/kg. Ponadto wyciąg z senesu podawany doustnie przez 2 lata nie wykazał potencjału rakotwórczego u samców i samic szczurów. Zastosowany wyciąg zawierał około 40,8% antranoidów, z czego 35% stanowiły sennozydy odpowiadające 25,2% potencjalnego udziału reiny, 2,3% aloeemodyny, 0,007% emodyny, 142 ppm wolnej aloeemodyny i 9 ppm wolnej emodyny.
Kolejne, 2-letnie badania z zastosowaniem emodyny, prowadzone na szczurach i myszach obojga płci nie dostarczyły żadnych dowodów na działanie karcynogenne u samców szczurów i samic myszy, natomiast u samic szczurów i samców myszy wyniki okazały się być niejednoznaczne.
Sennozydy nie wykazały żadnej specyficznej toksyczności po podaniu psom przez 4 tygodnie dawki do 500 mg/kg oraz po podaniu szczurom przez 6 miesięcy dawki do 100 mg/kg.
Nie było doniesień na temat embriotoksyczności, teratogenności lub toksyczności dla płodu w badaniach przeprowadzonych na szczurach i królikach po doustnym podawaniu sennozydów.
Nie obserwowano także negatywnego wpływu na rozwój pourodzeniowy młodych szczurów, zachowanie matek oraz płodność badanych szczurów.
Brak danych dotyczących przetworów roślinnych.
Wyciąg z senesu oraz aloeemodyna w testach in vitro wykazały efekt mutagenny. Podobne badania dla sennozydów A i B oraz reiny dały wyniki negatywne. Obszerne badania in vivo z użyciem wyciągu ze strąków senesu również wykazały brak efektu mutagennego.
W badaniach klinicznych analizowano stosowanie leków przeczyszczających jako czynnika mogącego mieć związek z występowaniem raka okrężnicy. Niektóre z tych badań wykazały istnienie podwyższonego ryzyka wystąpienia raka okrężnicy w związku ze stosowaniem środków przeczyszczających zawierających związki antrachinonowe, jednak inne badania nie potwierdziły takiego zagrożenia. Jednakże, stwierdzono istnienie podwyższonego ryzyka wystąpienia raka okrężnicy w związku z utrzymującymi się samymi zaparciami oraz błędnymi nawykami żywieniowymi. Konieczne są dalsze badania, aby całkowicie ocenić ryzyko działania karcynogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Kwiat hibiskusa (Hibisci flos)
Mieszanka owocowa o składzie:
Owoc bzu czarnego
Wytłoki jabłkowe
Owoc porzeczki czarnej
Owoc róży

6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.

6.3 Okres trwałości
1 rok

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Saszetka z włókniny termozgrzewalnej filtracyjnej. Saszetki umieszczone są w kartoniku pokrytym folią polipropylenową powlekaną.
Zawartość opakowania: 20 lub 30 saszetek po 3 g.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania
Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr 10378
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.04.2004 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 11.10.2013 r.

 

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.


Ważne informacje dotyczące leku

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.


Wybrane leki, suplementy i kosmetyki:

Vivomixx Mensil - lek na potencję Canesten Iberogast Entitis Dicoflor Baby Dulcobis Nurofen Sylimarol Biotebal Pyralgina Gripex Duo Axoprofen Forte Fibrocontrol Nutridrink Bepanthen Oeparol Nifuroksazyd Ketonal Active

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej*