Zdjęcie produktu - BIZMUTU GALUSAN ZASADOWY Proszek na skórę (DERMATOL) - 2 g (Hasco)

BIZMUTU GALUSAN ZASADOWY Proszek na skórę (DERMATOL) - 2 g (Hasco)

2.49 zł
(0)

BIZMUTU GALUSAN ZASADOWY Proszek na skórę (DERMATOL) - 2 g (Hasco)

(0)
Cena: 2.49 zł
Wysyłka w 1-2 dni robocze.
Sprawdź czasy i koszty wysyłki Wysyłka w 1-2 dni robocze.
Przesyłki realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.
Akceptowane formy płatności: przelew tradycyjny, płatność elektroniczna realizowana za pomocą operatora ING iMoje.
Punkty odbioru i automaty paczkowe
delivery img
Odbiór własny w aptece

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 50.00 zł

4.90 zł


delivery img
Pocztex odbiór w punkcie

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 149.00 zł

8.50 zł


Dostawa kurierem
delivery img
Dostawa kurierem Pocztex

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 199.00 zł

9.90 zł


delivery img
Dostawa kurierem DHL

Sam transport zajmie: 1 dzień

Darmowa wysyłka od 249.00 zł

13.90 zł


delivery img
Dostawa kurierem UPS Poltraf

Sam transport zajmie: 2 dni

Darmowa wysyłka od 279.00 zł

16.90 zł


Produkt leczniczy. Dostępna forma dostawy kurier oraz odbiór w punkcie.
Dostępność: Dostępny
Producent: HASCO-LEK
Kod EAN: 5909994109612
Proszek wysuszający i odkażający na małe rany i owrzodzenia. Aby przeczytać pełny opis, kliknij tutaj!
Pobierz ulotkę bizmutu-galusan-zasadowy-proszek-na-skore-dermatol-2-g-hasco.pdf

Opis produktu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
BIZMUTU GALUSAN ZASADOWY HASCO, proszek

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Bizmutu galusan zasadowy (Bismuthi subgallas)

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Proszek
Żółty bezpostaciowy proszek o zawartości 48,0-51,0% w przeliczeniu na bizmut.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania
Jako środek ściągający, hamujący drobne krwawienia, odkażający w stanach zapalnych skóry,sączących ranach i owrzodzeniach.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania
Produkt stosuje się na skórę.
Do przysypywania ran, owrzodzeń, otarć naskórka.

4.3. Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na bizmutu galusan zasadowy.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Brak danych.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Brak danych na temat interakcji soli bizmutu z innymi lekami po podaniu miejscowym.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Produkt nie powinien być stosowany podczas ciąży lub laktacji.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Produkt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane
Reakcje nadwrażliwości na bizmutu galusan zasadowy.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9 Przedawkowanie
Ze względu na bardzo słabe wnikanie przez skórę przedawkowanie bizmutawego galusanu zasadowego po podaniu zewnętrznym na skórę jest mało prawdopodobne. Może jedynie powodowaćkontaktowe reakcje uczuleniowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: leki zabliźniające, inne
Kod ATC: D 03 AX

Bizmutawy galusan zasadowy, zwany powszechnie zwyczajowo dermatolem, jest solą bizmutu trójwartościowego. Dermatol, podobnie jak inne sole bizmutowe, wykazuje działanie adsorbujące, ściągające, wysuszające, słabo przeciwbakteryjne oraz lekko złuszczające. Działanie przeciwbakteryjne dermatolu jest spowodowane wpływem denaturującym na białka strukturalne i enzymatyczne. Dzięki kurczeniu naczyń w warstwie zdenaturowanej zmniejsza przekrwienie tkanek w stanach zapalnych i zatrzymuje krwawienia o niewielkim nasileniu.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne
Produkt Bizmutu galusan zasadowy HASCO jest przeznaczony do stosowania miejscowego i jedynie niewielka część może ulec wchłonięciu, nawet po przypadkowym zażyciu doustnym. Po podaniu na skórę słabo jest wchłaniany. Związki bizmutu łącza się w znaczącym stopniu z białkami osocza i są rozprowadzane po całym organizmie, w tym do kości. Bizmut wydalany jest przez nerki i wrazz żółcią.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Podanie dożylne szczurom czystego bizmutu w dawce 0,5 mg/kg powodowało znaczący spadek ciśnienia tętniczego i spadek rytmu serca. W większych dawkach ( 1,8 mg/kg) dochodziło do silnego działania kardiotoksycznego i zaburzenia rytmu serca.

Brak jest danych wskazujących na genotoksyczne, embriotoksyczne i kancerogenne działanie bizmutu
galusanu zasadowego oraz na jego wpływ na funkcje rozrodcze i płodność. Czysty bizmut może jednak wykazywać działanie embriotoksyczne.

Zastosowanie miejscowe produktu Bizmutu galusan zasadowy HASCO, który wchłania się bardzo słabo, znacząco ogranicza możliwość występowania takich działań.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych
Nie zawiera.

6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Nie wykazano niezgodności chemicznych ani fizycznych z innymi lekami.

6.3. Okres ważności
3 lata

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Chronić od światła.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania
Opakowanie jednostkowe stanowią torebki papierowe laminowane folią PE, zawierające 2 g produktuleczniczego.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Bez specjalnych wymagań.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodniez lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E
tel.: + 48 71 352 95 22
fax: + 48 71 352 76 36

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
IL-1096/ChF

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.05.1995 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 27.02.2014 r.

 

 


Ważne informacje dotyczące leku

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.


Wybrane leki, suplementy i kosmetyki:

Mensil - lek na potencję Entitis Dicoflor Baby Dulcobis Sylimarol Biotebal Fibrocontrol Bepanthen Lipiform Plus

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej*

Produkt dnia