Pantoprazol - leki z pantoprazolem w aptece Olmed

(3 produkty)

Pantoprazol jest lekiem zaliczanym go grupy inhibitorów pompy protonowej. Pantoprazol jest słabą zasadą, która musi zostać wchłonięta do krwi i przeniknąć do komórek okładzinowych, a następnie zostać wydzielona do kanalików, gdzie w kwaśnym pH jest aktywowana do formy sulfenowej, łączącej się z aktywną pompą protonową, nieodwracalnie hamując jej aktywność. Substancje z tej grupy blokują przede wszystkim wydzielanie kwasu solnego stymulowane pokarmem oraz wydzielanie pepsyny. Tabletek nie należy rozgryzać, ponieważ kontakt leku z kwasem solnym w żołądku przed wchłonięciem się do krwi uniemożliwia działanie pantoprazolu. Podanie pantoprazolu tuż przed jedzeniem zwiększy efekt działania leku. Pełne działanie terapeutyczne rozwija się w ciągu 3 dni. Jego mechanizm działania powoduje, że najlepiej sprawdza się on w regularnym stosowaniu. W ciągu 2-3 dni po przerwaniu stosowania preparatu, wydzielanie kwasu solnego wraca do pierwotnej intensywności. Pantoprazol może być podawany doustnie lub dożylnie.

Wskazania do stosowania pantoprazolu obejmują leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, choroby refluksowej przełyku, profilaktykę wrzodów stresowych i spowodowanych przez stosowanie leków (np. z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych), uzupełnienie schematu eradykacji Helicobacter pylori oraz leczenie zespołu Zollingera-Ellisona.

Pantoprazol jest lekiem dobrze tolerowanym, jednak może powodować łagodne działania niepożądane takie jak wzdęcia, nudności i wymioty, biegunka, bóle brzucha, wysypki skórne oraz bardzo rzadko bóle stawów i miopatię. Przewlekłe stosowanie pantoprazolu upośledza wchłanianie witaminy B12, co może prowadzić do rozwoju niedokrwistości megaloblastycznej. Pantoprazol, tak jak wszystkie leki hamujące wydzielanie kwasu solnego i inhibitory pompy protonowej wywołują hipergastrynemię i zwiększają ryzyko kolonizacji bakteryjnej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Preparaty hamujące działanie pompy protonowej (IPP) mogą wywoływać efekt disulfiramowy – nietolerancję etanolu. IPP ze względu na hamowanie wydzielania kwasu solnego stymulowane przez pokarm, u niektórych pacjentów w okresie międzyposiłkowym dochodzi do nagłego wydzielania kwasu solnego (ang. nocturnal acid breakthrough). W przypadku wystąpienia takich objawów, lekarz powinien rozważyć zastąpienie pantoprazolu antagonistami receptorów H2 lub zastosować ich małą dawkę jako dodatek do dotychczas prowadzonej terapii. Pantoprazol, tak jak wszystkie inhibitory pompy protonowej, jest metabolizowany przez izoformy cytochromu P-450, mogą więc wchodzić w interakcje z ich induktorami i inhibitorami oraz innymi lekami przez nie metabolizowanymi. Między innymi mogą wydłużać eliminację fenytoiny, diazepamu czy warfaryny. Nie powinno się stosować IPP równolegle z nelfinawirem i zanawirem, ze względu na znacząco zmniejszoną ekspozycję na te leki. Podwyższenie pH w żołądku może wpływać na wchłanianie niektórych leków np. itrakonazolu.


Filtry

Typ produktu

POKAŻ WSZYSTKIE

Producent