Powrót do Kobiece infekcje
Informacje o produkcie

Gynoxin krem dopochwowy 0,02 g/g, 30 g (tuba)

  • Krem dopochwowy na infekcje intymne.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

Gynoxin krem dopochwowy 0,02 g/g, 30 g (tuba)
Producent: RECORDATI
Kod produktu: 5909990843411
status_icon
Produkt dostępny w małej ilości
30.89 / 1opakowanie
In stock
Parametry techniczne:
Postać:
krem dopochw.
Dawka:
0,02 g/g
Opakowanie:
30 g (tuba)
Rodzaj:
Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

BLOZ7:
3017721
Nazwa międzynarodowa:
Fenticonazoli nitras

Zdjęcie ma charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od prezentowanego na zdjęciu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta.

Informujemy, iż ceny produktów oraz ich dostępność prezentowana na stronie apteki internetowej różnią się od cen produktów oraz ich dostępności w aptekach stacjonarnych.

PEŁEN OPIS

1. Co to jest lek Gynoxin i w jakim celu się go stosuje
Gynoxin zawiera substancję czynną fentikonazol, który jest pochodną imidazolu o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego, w tym na drożdżaki.

Wskazania do stosowania
Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy).
Gynoxin jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat.
Pacjentki w wieku powyżej 60 lat powinny przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.
Gynoxin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego.
Wiarygodnego rozpoznania grzybicy i stwierdzenia wrażliwości drobnoustroju na fentikonazol może dokonać wyłącznie lekarz. Należy zapoznać się z informacjami w punkcie 2 ulotki, w jakich sytuacjach porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem leku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynoxin
Kiedy nie stosować leku Gynoxin:
- jeśli pacjentka ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Stosowanie Gynoxin należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli:
- pacjentka ma powyżej 60 lat,
- do zakażenia doszło po raz pierwszy,
- pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (patrz „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”),
- jednocześnie stosowane są mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu. W czasie
stosowania tego leku zaleca się stosowanie alternatywnych metod antykoncepcji (patrz „Lek Gynoxin a inne leki”),
- wystąpią reakcje nadwrażliwości na lek,
- objawy nie zmniejszą się w ciągu 7 dni lub się nasilą,
- u pacjentki wystąpiły co najmniej 4 zakażenia w ciągu ostatniego roku,
- pacjentka lub jej partner przechodzili kiedykolwiek chorobę przenoszoną drogą płciową,
- jeśli pacjentka ma uczulenie na imidazol lub inne leki dopochwowe przeciwgrzybicze,
- u pacjentki wystąpił którykolwiek z poniższych objawów:
o nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia,
o upławy zabarwione krwią,
o krwawienie z pochwy i (lub) ból w ramionach,
o rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze,
o ból w dolnej części brzucha, ból pleców oraz ból przy oddawaniu moczu,
o gorączka (≥38°C),
o cuchnące upławy,
o nudności,
o działania niepożądane, takie jak: podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, świąd, wysypka,
które są związane z leczeniem.
W przypadku zakażenia również partnera zaleca się jego równoczesne leczenie.
Dzieci i młodzież
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności Gynoxin u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat.
Lek Gynoxin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
Lek Gynoxin a inne leki
Gynoxin zawiera tłuszcze oraz oleje, które mogą powodować uszkodzenie mechanicznych środków
antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu (prezerwatywy, krążki dopochwowe) (patrz „Ostrzeżenia i
środki ostrożności”).
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Nie stosować leku Gynoxin u kobiet w ciąży i karmiących piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.
Nie stosować leku Gynoxin u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują środków
antykoncepcyjnych.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Gynoxin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
Lek Gynoxin zawiera glikol propylenowy, lanolinę uwodornioną i alkohol cetylowy
Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry. Lanolina uwodorniona i alkohol cetylowy
mogą powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). W przypadku
wystąpienia miejscowego podrażnienia lub reakcji alergicznej leczenie należy przerwać.

3. Jak stosować lek Gynoxin
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjentki lub według
zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.
Dorośli i młodzież powyżej 16 lat:
U pacjentek powyżej 60 lat nie stosować bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
Wprowadzić zawartość aplikatora (około 5 g) głęboko do pochwy. Krem należy stosować za pomocą
aplikatora (po umyciu nadaje się do wielokrotnego użycia). Aplikować jednorazowo głęboko do pochwy wieczorem przed snem przez 6 kolejnych dni, lub dwa razy na dobę - wieczorem przed snem
oraz rano, przez 3 kolejne dni.
Instrukcja dotycząca podawania kremu
Używać tylko czystego aplikatora. Po każdorazowym użyciu umyć aplikator ciepłą wodą z mydłem.
Lekarz może zalecić w wyjątkowych przypadkach sterylizację aplikatora.
Nie stosować wody o temperaturze wyższej niż 50°C ani rozpuszczalników organicznych.
Po umyciu aplikator wysuszyć i przechowywać w dołączonym pojemniku.

1. Po odkręceniu zakrętki nakręcić aplikator na tubę kremu.
2. Tubę lekko ścisnąć na dole tak, aby napełnić aplikator. Jeśli występuje opór w tłoku
aplikatora, należy go lekko pociągnąć. Jeżeli nie ma innych zaleceń dotyczących dawkowania,
aplikator napełnić całkowicie.
3. Zdjąć aplikator z tuby, którą należy następnie szczelnie zamknąć.
4. Pacjentka powinna leżeć ze zgiętymi i rozstawionymi kolanami; wtedy należy umieścić aplikator głęboko w pochwie. Opróżnić aplikator całkowicie poprzez wciśnięcie tłoka. Wyjąć aplikator z pochwy bez przesuwania tłoka.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjentka czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
W odpowiednich przypadkach, możliwe jest zastosowanie kremu u partnera seksualnego (patrz
“Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2).
Dzieci i młodzież
Lek Gynoxin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (patrz
„Dzieci i młodzież” w punkcie 2).
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gynoxin
Nie odnotowano przypadków przedawkowania

Pominięcie zastosowania leku Gynoxin
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Po wprowadzeniu kremu do pochwy, może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia.
Jeśli lek Gynoxin jest stosowany zgodnie z zaleceniami, substancja czynna słabo się wchłania i
występowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest mało prawdopodobne.
Po zastosowaniu tego leku obserwowano następujące objawy niepożądane:
Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):
• odczuwanie pieczenia sromu i pochwy,
• rumień,
• świąd,
• wysypka.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:
ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gynoxin
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i tubie
po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Gynoxin
- Substancją czynną leku jest fentikonazol. 100 g kremu dopochwowego zawiera 2 g azotanu
fentikonazolu.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: estry makrogolu z kwasami tłuszczowymi
(C12-C18), olej migdałowy pierwszego tłoczenia, glikol propylenowy, alkohol cetylowy,
glicerolu monostearynian, lanolina uwodorniona, sodu edetynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Gynoxin i co zawiera opakowanie
Tuba aluminiowa powlekana wewnątrz żywicą epoksyfenolową, zamknięta plastikową zakrętką,
w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 30 g kremu w tubie oraz aplikator umieszczony w
plastikowym, przezroczystym pojemniku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
Via Civitali 1
20148 Mediolan
Włochy
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2019
Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
http://urpl.gov.pl/

Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Używamy informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskujemy dostęp do tych informacji w celach zapewnienia prawidłowego działania strony www, utrzymania sesji po zalogowaniu oraz statystycznych . Korzystanie ze strony bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.
Więcej szczegółów, w tym na temat zmiany ustawień przeglądarki internetowej w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies.
Zamknij
pixel