Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

 

 

 

I. Postanowienie wstępne.

 

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) OLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej OLMED K i A Lisińscy spółka jawna) z siedzibą w Łodzi przy ul. Jagienki 32 (kod pocztowy 92-439), wpisana do  rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod nr KRS 658423, posiadająca numer REGON 100254364 oraz numer NIP 7282631955, reprezentowana przez jedynego komplementariusza – OLMED spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Jagienki 32 (kod pocztowy 92-439), wpisaną do  rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod nr KRS 653277, posiadającą numer REGON 366094977 oraz numer NIP 7282812591, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, w imieniu której działa Katarzyna Lisińska – Prezes Zarządu, e-mail internetowa@aptekaolmed.pl zwana dalej „Sprzedawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 

§ 2

 1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu www.aptekaolmed.pl.  
 2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem, lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

 

 

II. Dane osobowe.

 

§ 3

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego,
  w którym należy podać określone dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Sprzedawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 1182) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm).

 

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 3. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Sprzedawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:
  1. świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w Sklepie towar, tj.:
   • Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP 525-00073-13, REGON 010684960, o kapitale zakładowym w kwocie 774 140 000 zł;
   • Inpost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul.Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, NIP 679-28-95-061, o kapitale zakładowym 11 550 000 zł;
   • DPD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15,  02-274 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, NIP 526-020-41-10, REGON 012026421 o kapitale zakładowym 88 604 000 zł.
   • RUCH spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020446, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy, NIP 526-025-04-75, REGON 011063584 o kapitale zakładowym 108 824 007 zł.
  1. hostingu Sklepu na rzecz Sprzedawcy:
   • IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (71-064) przy al. Piastów 30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 325245, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział KRS, NIP 8522470967, REGON 320147706, o kapitale zakładowym w kwocie 815 623,50 zł;
  1. operatorowi systemu płatności, które to podmioty będą przekazywać środki wpłacone przez Użytkownika na konto bankowe Sklepu, tj.:
   • PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 779-23-69-887, REGON 301345068, o kapitale zakładowym w kwocie 4 500 000 zł;
 1. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca może powierzyć dane następującym podmiotom:
  1. Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 357466,
   o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 złotych, NIP 897-176-26-04, REGON 021269036.
  2. Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 493884,
   o kapitale zakładowym w wysokości 145 700,00 złotych, NIP 779-24-20-393, REGON: 302655470.
  3. Trusted Shops, Przedstawicielstwo w Polsce, Ul. Żelazna 28/30 Budynek Sienna Center 00-832 Warszawa, z Siedzibą firmy Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c 50823 Kolonia, Niemcy zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Kolonii, Niemcy, Rejestr Handlowy (HRB) 32735 NIP-UE: DE 812 947 877. Na stronie sklepu znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie. Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony. Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

 

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania
do Wykonawcy.

 

§ 6

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać modyfikując swoje dane osobowe po zalogowaniu do panelu klienta lub wysyłając wiadomość e-mail na adres internetowa@aptekaolmed.pl.

 

§ 7

Sprzedawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 

§ 8

Dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym,
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 

 

III. Pliki cookies.

 

§ 9

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

 

§ 10

 1. Sprzedawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies
  na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych
  w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies
  w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 11

Sprzedawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług.
Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji
po zalogowaniu.

 

 

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

 

§ 12

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie
w celach technicznych oraz statystycznych.

 

 

V. Środki techniczne stosowane przez Sprzedawcę.

 

§ 13

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

 

VI. Inne.

 

§ 14

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

                                                           

§ 15

Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać ze Sklepu.

 

§ 16

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcę Polityki prosimy
  o ich przesyłanie na adres e-mail: internetowa@aptekaolmed.pl.
 2. Polityka znajduje się na stronie www. aptekaolmed.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.
Używamy informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskujemy dostęp do tych informacji w celach zapewnienia prawidłowego działania strony www, utrzymania sesji po zalogowaniu oraz statystycznych . Korzystanie ze strony bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.
Więcej szczegółów, w tym na temat zmiany ustawień przeglądarki internetowej w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies.
Zamknij
pixel